nasze projekty
Maćko Borko
publikacja audiowizualna
"Maćko Borko: Legenda Rycerza" to publikacja audiowizualna, która przenosi widza w epokę średniowiecznej chwały i heroizmu. Opowieść ta skupia się na życiu i czynach Maćka Borko, legendarnego rycerza z Pomorza Zachodniego, którego odwaga i determinacja sprawiły, że jego imię przetrwało wieki.
Przeżyj niezwykłą podróż przez zamki, bitwy i dwory królewskie, poznając historię tego niezłomnego wojownika, który stał się symbolem bohaterstwa dla wielu pokoleń. "Maćko Borko: Legenda Rycerza" to opowieść o odwadze, poświęceniu i dążeniu do sprawiedliwości, która nadal inspiruje i fascynuje.
Przeżyj niezwykłą podróż przez zamki, bitwy i dwory królewskie, poznając historię tego niezłomnego wojownika, który stał się symbolem bohaterstwa dla wielu pokoleń. "Maćko Borko: Legenda Rycerza" to opowieść o odwadze, poświęceniu i dążeniu do sprawiedliwości, która nadal inspiruje i fascynuje.
Grant nr: LGD.CIW.4220.2.U.2021.ET dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg
Cel operacji: Stworzenie edukacyjnej publikacji audiowizualnej z elementami komputerowej gry przyrodniczo-fabularnej działającej w trybie on-line, łączącej funkcje poznawcze i edukacyjne. Tytuł zadania: „Maćko Borko (audiowizualna publikacja edukacyjna) Kwota dofinansowania: 45.000,00 zł Wkład własny: 5.000,00 zł
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
EkoŁob
Ekologiczna Przygoda w Powiecie Łobeskim
"EkoŁob" to kilkuetapowe, systematyczne działanie, przeprowadzone na terenie powiatu łobeskiego i skierowane do jego mieszkańców. Głównym celem “EkoŁob” jest budowanie tożsamości mieszkańców powiatu, zwiększenie ich świadomości ekologicznej poprzez uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia, promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki lokalnej, rozwijanie zaufania i więzi między członkami lokalnej społeczności.
W trakcie “EkoŁob” przeprowadzona została seria badań sondażowych mieszkańców powiatu, w celu określenia poziomu ich świadomości ekologicznej oraz wyłonienia najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu. W wyniku tych badań, powstała innowacyjna gra planszowa “EŁ”, odpowiadająca na kluczowe wyzwania środowiskowe powiatu i adresująca problem niedostatecznej świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Projekt otrzymał swoją stronę www, gdzie dostępne do samodzielnego wydruku są plansze i elementy gry. W celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i jednocześnie promocji gry, wyprodukowana została seria filmów animowanych, a także odbyły się proekologiczne prelekcje.
Program Społecznik 2022-2024 subregion B (Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski) I nabór na rok 2024 - Umowa nr 70/B/2024 z dnia 2024-01-29
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg
Program Społecznik 2022-2024 „Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”.
#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR
festiwal
Rzeki regi
Festiwal Rzeki Regi to innowacyjny projekt, który łączy miasta położone nad rzeką Regą, tworząc unikalne wydarzenie skupione na odkrywaniu dziedzictwa i tradycji regionu dorzecza rzeki Regi. Poprzez zróżnicowane etapy, festiwal angażuje społeczność lokalną w proces tworzenia i promocji kultury lokalnej. Przez siedem dni festiwalowych, wydarzenia przemieszczają się zgodnie z biegiem Regi, od jej źródeł po ujście do Bałtyku, zatrzymując się każdego dnia w innym mieście, stwarzając warunki sprzyjające wzmacnianiu lokalnej tożsamości kulturowej i kładąc nacisk na aktywne uczestnictwo społeczności lokalnych i regionalnych w życiu kulturalnym. Odbywające się w trakcie festiwalu inicjatywy edukacyjno-animacyjne, takie jak warsztaty, kursy, wspomagające lokalne społeczności w zachowaniu, przekazie i kontynuacji tradycji regionalnych, oraz organizacje szkoleń, konferencji i platform dyskusyjnych poświęconych unikalnym zjawiskom kultury ludowej oraz współczesnym zjawiskom kultury regionu, festiwal angażuje się w obszar edukacji regionalnej, promując świadomość dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Rozwój Festiwalowej Platformy Online stanowi intergalną część projektu oferując unikalną przestrzeń dialogu i edukacji dla lokalnej społeczności. Festiwal podejmuje działania na rzecz trwałości tradycji, ich twórcze wykorzystanie oraz badanie i propagowanie współczesnych zjawisk etniczno-kulturowych oraz reaguje na mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności w obszarach oddalonych od dużych ośrodków miejskich.
PROJEKT DOFINANSOWANY W PROGRAMIE EtnoPolska. Edycja 2024
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg
Odkrywcy Łomży
Przygody Rodziny Zwiedzakowskich
"Odkrywcy Łomży: Przygody Rodziny Zwiedzakowskich" to kompleksowe, wieloetapowe działanie skierowane na propagowanie zabytków i atrakcji turystycznych Łomży oraz promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki.
W trakcie "Odkrywców Łomży" przeprowadzona zostanie seria badań sondażowych wśród mieszkańców miasta, mająca na celu wyłonienie najważniejszych atrakcji turystycznych. Na podstawie tych badań powstanie innowacyjna gra planszowa "Łomża Tour", która ukazuje niezwykłą urodę miasta, niecodzienne zabytki oraz podkreśla różnorodność oferty turystycznej - od m.in.: Starego Rynku, Gmachu Muzeum Północno-Mazowieckiego, Więzienie Gubernialne po Szpital Świętego Ducha i szlaki turystyczne. Dodatkowo, wyprodukowana zostanie seria filmów animowanych stanowiąca barwną, pełną humoru i wiedzy opowieść o Łomży.
Zadanie Publiczne o którym mowa w art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie nr 3/T/K/2024
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg
Odkrywcy Pomorskiego
Przygody Rodziny Zwiedzakowskich
"Odkrywcy Pomorskiego: Przygody Rodziny Zwiedzakowskich" to kompleksowe, wieloetapowe działanie skierowane na propagowanie zabytków i atrakcji turystycznych województwa pomorskiego oraz promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki.
Zadanie Publiczne o którym mowa w art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie nr 3/T/K/2024
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg
Odkrywcy Radomia
Przygody Rodziny Zwiedzakowskich
"Odkrywcy Radomia: Przygody Rodziny Zwiedzakowskich" to kompleksowe, wieloetapowe działanie skierowane na propagowanie zabytków i atrakcji turystycznych województwa pomorskiego oraz promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki.
Zadanie Publiczne o którym mowa w art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie nr 3/T/K/2024
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kraina Poplątanych Dróg
dołącz do nas
Wszystkie treści, projekty graficzne oraz materiały wyświetlane na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i są własnością Stowarzyszenia Kraina Poplątanych Dróg.
Każde nieuprawnione wykorzystanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści bez wcześniejszej pisemnej zgody Krainy Poplątanych Dróg jest surowo zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 KPD - Kraina Poplątanych Dróg.